Alapadatok:
 
Pályázó neve:
VESZ-MONT '2000 Szereléstechnikai és Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése:
Mobilizált kollaboratív robotokra épülő és minőségmenedzsment funkciókat megvalósító modulárisan telepíthető Ipar 4.0 szemléletű termelő rendszer fejlesztése 
Pályázati kiírás megnevezése:
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI)” pályázati felhívás keretében
Projekt helyszíne:
Nemesvámos
Megítélt összeg:
988 718 359,- HUF (768 969 823,-HUF Vesz-Mont '2000 Kft.; 219 748 536,-HUF Pannon Egyetem)
Támogatás aránya:
59.92 %
Támogatási döntés dátuma:
2019.12.12
Megvalósítási időtartam (tervezett):
2020.01.01-2022.12.31.
Forrás:
NKFIH
Beavatkozási kategória:
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által meghirdetett Felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A tervezett projektekkel szembeni elvárások:
a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék1, technológia2 vagy szolgáltatás3kifejlesztésére irányulnak;
b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható.
A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.
„A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.
Projekt összköltség:
1 649 967 406,- HUF
Projekt összefoglalása:
A VeszMont automatizáló csapata definiálja az állomások, kapcsolódó berendezések M2M illesztési feladatait, ezeket megvalósítani képes interfaceeket. Beszerzi a már elfogadott és illesztésre alkalmas berendezéseket (gyártó állomások), lehetőség szerint a VeszMontban már meglévő berendezéseket is illeszthetővé teszi az ökoszisztémához. Itt történik az automata gyárba kerülő előgyártmányok anyagminőségének és méretskálájának meghatározása. A megmunkáló gépek szerszámainak kiválasztása megtörténik a szerszámtár kapacitásának függvényében. A mérföldkő feladata a Layout és anyagáramlás logisztikájának kialakítása önjáró kollaboratív robototok alkalmazásával, valamint az automatikus előgyártmány (alapanyag) azonosítás és méret meghatározás. Továbbá a termék automata megfogásának, szállításának tervezése, behelyezése az egyes folyamatok között. Az építés ezen szakaszában az automata kiszolgáló rendszerek egy része fog elkészülni, melyeknek már a modell alapján tiszta a működési logikája, felépítése (várhatóan a palettás betáplálás és a robotos betáplálás automata megmunkáló állomásokba). A projekt ezen szakaszában alakítjuk ki a szeprált üzemterületet is a nemesvámosi telephelyen. A létrehozandó MES rendszernek ahhoz, hogy a KKV piacnak megfelelő legyen rugalmasan konfigurálhatónak, költséghatékonynak és kis tulajdonlás költségűnek kell
lennie. Ezért az első szakaszban a kiválasztjuk a fejlesztési technológiát, keretrendszert, és meghatározzuk azt a funkcionalitást, amivel az első évben a vezérlés meg tud valósulni. A szoftver fejlesztő csapat a megfogalmazott adatmodell és scneáriók, valamint M2M interface-ek mentén specifikálja, majd fejleszti a modellt működtetni képes szoftvert (M1_S). Az alaprendszer fejlesztésekor rugalmas M2M interfaceeket hozunk létre, hogy a különböző berendezésekhez képes legyen kapcsolódni a MES. A funkciók kialakításánál és a szoftver entitás és adatmodell tervezésénél az egyetem által kutatott kiberfizikai modellt is be kell építeni. Az interoperabilitást biztosító adatmodell kialakítása a feladat fő célja. Ez fogja biztosítani a MES rendszer konfigurálhatóságát és a szimulációs / optimalizációs eszközök integrálhatóságát. A MES mint termelésirányítási rendszernek a jelen projekt keretein belül megfelelő absztrakcióval kell kezelnie a gyártási feladatokat, azok minden optimáláshoz szükséges paraméterét kezelve,
hordozva. Ehhez az egyetemi kutató csapat gyűjti össze az elméleti és gyakorlati best practice-eket, a modellt illeszti a kapcsolódó szabványokhoz, illetve megfogalmazza a kezelendő scenáriókat a szoftver fejlesztő csapat számára.
A következő munkaszakaszban a fő cél az optimális működést lehetővé tevő, döntéshozó vagy támogató intelligenciák fejlesztése a rendszerhez. Kidolgozzuk a “glocal intelligence” elven működő döntéstámogatást. A “glocal” strukturális folyamatoptimálás koncepciója intelligens tér kialakítása a termék nyomonkövetésére, multi-stage, strukturális optimálásra alkalmas algoritmusok és prediktív, kockázatokat figyelembe vevő optimalizációs modellek, ütemezés és konfiguráció integrált megoldására alkalmas
algoritmusok létrehozása és illesztése a meglévő rendszerhez. Vagyis az összes eddig kialakított intelligenciát felhasználva az optimális működést lehetővé tévő automata irányítás algoritmusának létrehozása. Az algoritmusok kialakításában fő szerepe az egyetem kutatóinak lesz, a VeszMont gyártási tapasztalatát felhasználó kutató mérnökeivel folyamatosan iterálva. Peremfeltételek
meghatározása:
Az algoritmusok beépítése a MES rendszerbe és a még kapcsolódó gépek konfigurációjának specifikációja is az M3_S szakasz feladata. Az M3_H utolsó feladatban az optimálási algoritmust is felhasználó gyártás irányítás beépítése történik a anyagellátási és belső logisztikai rendszerbe, majd a kialakított rendszer működési tesztje, az általa hozott döntések összevetése a termelési szakmában
járatos szakemberek „manuális” döntéseivel, vagyis a teljes rendszer gyakorlati validációja. A validáció során próbatermelést és elméleti scenáriókat is futtatunk a rendszeren (M3_H).
Ezen munkaszakasz végére rendelkezni fogunk egy modulárisan rendelhető, adaptív, vagyis rekonfigurációra alkalmas gyártásra előkészített, ökoszisztémaként működő gyártórendszerrel.
 

Kapcsolat

Személyesen
8248 Nemesvámos
Huszárok utca 3.
Telefonon
Tel.: +36 88 505 730

Írjon nekünk!
sales@veszmont.hu