GINOP PLUSZ-3.2.1-21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztü


A kedvezményezett neve: VESZ-MONT '2000 Szereléstechnikai és Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt célja: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása.
 1, A tudásmunka és az új generációk vezetése. A képzés célja: A változás legfontosabb összetevői, hogy a szervezetek és a társadalom tudásintenzívvé és emiatt kommunikatívabbá váltak. A vezetésnek új kommunikációt, csoportmunkát, motivációt és innovációs technikákat kell megtanulni. A képzés ezt célozza.
 2, Angol nyelvi képzés. A képzés célja: A résztvevők olyan angol nyelvi kompetenciák birtokába jussanak, melynek segítségével a mindennapi élethelyzetekben, és a munkájuk során kommunikálni tudjanak angol nyelven.  
 3, Tárgyalástechnika. A képzés célja a résztvevők tárgyalástechnikai tudásának és készségeinek fejlesztése a minél jobb tárgyalási eredmények elérése érdekében.
 4, PLC Siemens_ST-SERV 1. A képzés célja: A résztvevők ismerjék meg az ipari szabályozástechnikában, a villamos, vagy villamosan működtetett folyamatok irányításában használt berendezéseket. Képessé váljanak a berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek megfelelő PLC programot írni, módosítani.
 5, PLC Siemens_TIA_Safety. A képzés célja: A résztvevők SIMATIC S7-1500 F oktatási eszközön végzett gyakorlati feladatok segítségével ismerjék meg a TIA Safety Advanced program használatát.
 6, PLC Beckhoff_1_TwinCat 3 Alapfok. A képzés célja: A Beckhoff automatizálási termékeinek áttekintése, valamint a CoDeSys fejlesztőkörnyezet megismerése, továbbá a TwinCAT 3 fejlesztőrendszer használatának elsajátítása.
 7, C# Programozási nyelv. A képzés célja: A résztvevők megismerjék a logikus gondolkodásra épülő objektum orientált programozást.
 8, JavaScript programozási nyelv: a képzés célja: A résztvevők megismerkedjenek napjaink egyik legismertebb programozási nyelvével.
 9, MTCNA oktatás. A képzés célja: A résztvevők átfogó képet kapjanak a rendszer működéséről, és a főbb funkciókat kipróbálhatják érdekes konfigurációkkal, példákkal.
 10, Bosch_szervó-,vezérléstechnika. A képzés célja: a résztvevők megismerjék szervohajtások komponenseit, a hajtásvezérlő egységeket, motorokat. Betekintést nyerjenek az IndraSize méretező és az IndraWorks paraméterező szoftver felépítésébe és kezelésébe. Gyakorlatot szerezzenek a szervotechnikai eszközök programozási és paraméterezési feladatainak megoldásban. Képessé váljanak a szervohajtások beüzemelésére, a rendszeren belüli hibakeresésre, a hiba behatárolására.
 11, Omron_C sorozatú PLC alap. A képzés célja: a résztvevők megismerjék CP1, CJ1, CJ2, CS1 vezérlők és a CX-One fejlesztői környezetet.

A szerződött támogatás összege: 11 547 417 Ft
 
A képzések részletes bemutatása:
1, A tudásmunka és az új generációk vezetése. A résztvevők megértik a kommunikáció alapjait, a racionális kommunikáció jellemzőit. Kialakítjuk az együttműködő, a kölcsönös megértést segítő képességeket. A résztvevők megértik a csoportok munkára való hatását, és képesek eredményes munkacsoportok vezetésére. A résztvevők képessé válnak az alapvető vezetési funkciók felismerésére, megkülönböztetésére és tervezésére, és bővülnek a motivációs eszközeik. Felismerik a szervezeti fejlődési problémákat és feladatokat.
A résztvevők megismerik a digitális kor megváltozott jellemzőit. Ismeretbővítés a motiváció témájában, különös tekintettel a digitális generációk motiválási lehetőségeire. A résztvevők elsajátítják és közösen gyakorolják a tudásintenzív együttműködési technikákat.
 2, Angol nyelvi képzés: További céljai még a képzésnek, hogy az adott tananyagegységekben felsorolt tartalmak készségszintű elsajátítása, illetve megismerése és felhasználása produktív és receptív nyelvi feladatok megoldására, továbbá kommunikatív nyelvi szándékok megvalósítására az adott szint elvárásainak megfelelően.
 3, Tárgyalástechnika: A hatékony tárgyalás alapelveinek megértése. A tárgyalásra való felkészülés lépéseinek megismerése és begyakorlása. Az álláspontok és érdekek közötti különbség megértése, az érdekek hatékony feltárási módjának megismerése és gyakorlása
Az érdekeknek megfelelő opciók kialakításának gyakorlása. Független normák használatának megismerése és gyakorlása. Az ajánlattétel kereteinek megismerése és az ajánlattétel lépéseinek gyakorlása. A nehéz helyzetek, ill. a manipuláció felismerésének és kezelési módjainak elsajátítása.
 4, PLC Beckhoff_1_TwinCat 3 Alapfok. A Beckhoff automatizálási termékeinek áttekintése, valamint a CoDeSys fejlesztőkörnyezet megismerése, továbbá a TwinCAT 3 fejlesztőrendszer használatának elsajátítása.
Képes lesz az IEC 61131-3 szabvány szerinti programozási nyelvek és a CoDeSys vizualizációs lehetőségeinek elsajátítására és használatára. Képes lesz az I/O-konfiguráció létrehozására és módosítására; PLC-változók és fizikai kimenetek linkelésére; CoDeSys HMI használatára. Megismeri és alkalmazni tudja az EtherCAT-alapokat és a PLC objektum orientált programozásának elveit. Képes lesz gyakorló programok készítésére.
 5, C# Programozási nyelv. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a logikus gondolkodásra épülő objektum orientált programozást. Az elméleti alapokat a résztvevők gyakorlatban, példaprogramokon keresztül sajátítják el. A gyakorlati tudás birtokában képesek lesznek ablakos (grafikus) adatfeldolgozó és nyilvántartó programok, valamint egyszerűbb játék programok elkészítésére. Megismeri a logikus gondolkodásra épülő objektum orientált programozást. Elsajátítja a C# nyelv alapjait. Képes lesz egyszerű programokat készíteni a nyelvet használva, továbbá megtanulja a programozással kapcsolatos alapvető fogalmakat. Képes lesz ablakos (grafikus) adatfeldolgozó és nyilvántartó programok, valamint egyszerűbb játék programok elkészítésére
 6, JavaScript programozási nyelv: A képzés példákon keresztül mutatja be a „modern” JavaScript programozás lehetőségeit. A résztvevők megismerkedhetnek napjaink egyik legismertebb programozási nyelvével. A képzés után a résztvevő képes lesz a böngészőben futó felhasználói felületeket építeni, amelyek a felhasználótól adatot kérnek be, elküldik egy távoli számítógépnek, majd annak válaszát interaktív módon megjelenítik. A gyakorlati példák alapján megtanulja a résztvevő, hogyan tudja dinamikusan módosítani a honlapok szerkezetét, a kattintás, egérmozgatás és egyéb események kezelését, elsajátítja a programozás alapjait.
 7, MTCNA oktatás. A képzés a RouterOS képességeit ismerteti sok-sok gyakorlattal. A résztvevő átfogó képet kap a rendszer működéséről, és a főbb funkciókat kipróbálhatja érdekes konfigurációkkal, példákkal. A megszerzett tudása alapján lehetősége lesz elvégezni szoftveres alapkonfigurációkat, management beállításokat, és belépő szintű hibadetektálást/hibajavítást. a képzések után átfogó képet kap a rendszer működéséről, és a főbb funkciókat kipróbálhatja érdekes konfigurációkkal, példákkal megismeri a RouterOS képességeit, el tud végezni szoftveres alapkonfigurációkat, management beállításokat, és belépő szintű hibadetektálást/hibajavítást.
 8, Bosch_szervó-,vezérléstechnika; A képzés során a résztvevők a tanfolyam anyagának elsajátításával megismerik a szervohajtások komponenseit, a hajtásvezérlő egységeket, motorokat. Betekintést nyernek az IndraSize méretező és az IndraWorks paraméterező szoftver felépítésébe és kezelésébe. Gyakorlatot szereznek a szervotechnikai eszközök programozási és paraméterezési feladatainak megoldásban. Képessé válnak a szervohajtások beüzemelésére, a rendszeren belüli hibakeresésre, a hiba behatárolására. Rexroth szervotechnika gyakorló eszközök felhasználásával önálló feladatot oldanak meg.
 9, Omron_C sorozatú PLC alap. CP1, CJ1, CJ2, CS1 vezérlők és a CX-One fejlesztői környezet ismertetése. A résztvevők egyszerűbb vezérlési feladatokat önállóan oldanak meg PLC-vel és képesek lesznek a bonyolultabb PLC utasítások használatára is.  A résztvevők áttekintést kapnak a PLC-k általános felépítéséről, típusokról, modulválasztékról és ezáltal egy adott feladatra megfelelő kialakítású és tudású PLC-t tudnak majd kiválasztani. Megismerik a szabványos programozási nyelveket, melyek segítségével egy programnál rugalmasan tudnak választani a lehetőségek közül, annak megfelelően, hogy az adott funkciót melyik programozási nyelvben „célszerűbb” megoldani. Elsajátítják a CX-Programmer fejlesztői környezet funkcióit, kiemelve a hibakeresési, diagnosztikai lehetőségeket, szem előtt tartva a karbantartási igényeket is.
 
A képzések tényleges befejezési dátuma:
 
1, A tudásmunka és az új generációk vezetése: 2022.07.11
2, Angol nyelvi képzés: 2023.01.17
3, Tárgyalástechnika: 2022.06.10
4, PLC Beckhoff_1_TwinCat 3 Alapfok: 2022.05.04.
5, C# Programozási nyelv: 2023.01.09
6, JavaScript programozási nyelv: 2023.01.11
7, MTCNA oktatás. A képzés célja: 2022.04.14
8, Bosch_szervó-,vezérléstechnika: 2023.01.13
9, Omron_C sorozatú PLC alap. à 2022.06.09
 
 

Kapcsolat

Személyesen
8248 Nemesvámos
Huszárok utca 3.
Telefonon
Tel.: +36 88 505 730

Írjon nekünk!
sales@veszmont.hu