Adatvédelmi tájékoztató
VESZ-MONT’2000 Kft Universal Robots szemináriumaihoz

 
A személyes adatok megfelelő védelme a VESZ-MONT’2000 Szereléstechnikai és Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8248 Nemesvámos Huszárok u. 3.; Cégjegyzékszám 19-09-104169; Adószáma: 11875620-2-19; Email: veszmont[kukac]veszmont[pont]hu; Web: www.veszmont.hu) a továbbiakban: VESZ-MONT’2000 Kft.) mint adatkezelő számára kiemelt fontossággal bír. A személyes adatokat kizárólag a törvényi rendelkezések alapján dolgozzuk fel, különös tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltakra[1].

Kérjük a szemináriumi jelentkezési űrlap kitöltésekor és elküldésekor vegye figyelembe, hogy a VESZ-MONT’2000 Kft. a jelentkezés elküldésével egyidejűleg, valamint a rendezvény során a következő személyes adatokat tárolja és dolgozza fel a szemináriumok megtartása, az elhangzottak kiértékelése és külön hozzájárulás esetén hírközlés és a VESZ-MONT’2000 Kft tevékenységét bemutató marketing tevékenység folytatása céljából:
 
Jelentkező munkáltatójának neve („Vállalat neve”)
Jelentkező neve („Vezetéknév”; „Keresztnév”)
Jelentkező kapcsolattartási email-címe („E-mail”)
Választott szeminárium („Szeminárium”)
 
A fentiekben megjelölt célnak megfelelően az adatok feldolgozása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint történik. Az adatokhoz a VESZ-MONT’2000 Kft. UR csoportvezetője és a szemináriumok szervezői férhetnek hozzá, valamint külön hozzájárulás esetén a VESZ-MONT’2000 Kft. hírközléssel és marketinggel foglalkozó munkavállalói. Az adatok megtekinthetőek továbbá a VESZ-MONT’2000 Kft. Tárhelyszolgáltatója által.

Tárhelyszolgáltató:
MACROTEL Telefontechnikai Kft.
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 23.
Tel.: +36 20/4593554
Email: pichnerp[kukac]macrotel[pont]hu

A jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadása után a fent megjelölt cél érdekében megadott adatokat a VESZ-MONT’2000 Kft. a regisztrációt követően visszavonásig, de maximum 1 évig tárolja.
 
Érintettek általános jogai

Fentiek mellett tájékoztatjuk, hogy mint érintett az alábbi jogokkal rendelkezik:

Hozzáférési jog Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikk
Helyesbítéshez való jog Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikk
Elfeledtetéshez (törléshez) való jog Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk
Adatkezelés korlátozásához való jog Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk
Adathordozhatósághoz való jog Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikk
Hozzájárulás visszavonásához való jog Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (2) bekezdés
Tiltakozáshoz való jog Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk
Felügyeleti Hatóságnál történő panasztételhez való jog Általános Adatvédelmi Rendelet 77. cikk

Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó adatok kezelése az adatvédelmi törvénybe[2] ütközik, vagy az Önt megillető adatvédelmi jogokat bármilyen egyéb módon sérelem érte, úgy erre vonatkozóan a Felügyeleti Hatóságnál tehet panaszt.

Felügyeleti Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Email: ugyfelszolgalat[kukac]naih[pont]hu
Web: www.naih.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a rendezvényre vonatkozó adatkezelési tájékoztató az egyes szemináriumok helyszínén, a programban megjelölt kezdési időpontot megelőzően megismerhető.

További tájékoztatás miatt kérjük keresse bizalommal Belső adatvédelmi felelősünket.

Belső adatvédelmi felelős
Dobos Rita - személyi asszisztens
8248 Nemesvámos Huszárok u. 3.
Tel.: +36 88/505-730
Email: dobos[pont]rita[kukac]veszmont[pont]hu

Amennyiben jelen tájékoztatót elolvasta, s a benne foglaltakat megismerte kérjük jelölje a megfelelő jelölőnégyzeten.

2018. november 4.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet)
[2] Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Kapcsolat

Személyesen
8248 Nemesvámos
Huszárok utca 3.
Telefonon
Tel.: +36 88 505 730

Írjon nekünk!
sales@veszmont.hu